Foreldregruppe for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse

Over vinterferien (uke 10) skal vi igang med foreldregruppe for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse.

Averøy kommune har jevnlige foreldregrupper (ICDP) som foreldre i kommunen kan delta på. Akkurat nå kjøres det grupper for hele kommunen på Bruhagen. 

Over vinterferien, i uke 10 vil det settes i gang en mer spisset foreldregruppe for foreldre med barn med funksjonsnedsettelser. Målgruppen «foreldre til barn med funksjonsnedsettelse» er vid og spenner fra foreldre til funksjonshemmede barn, til dem som har barn med mindre og/eller ikke synlige vansker. Dette kan være ADHD eller autisme, eller kanskje bare en følelse av at barnet er annerledes. 

Kristin Kalvøy og Ann Magrit Kjønnø har gjennomført videreutdanning for å kunne være veiledere for denne gruppen, og vil starte opp veiledningsgruppe på Kårvåg barneskole onsdag 6/3 kl. 18.30.

Ønsker du/dere å delta på foreldregruppe, eller har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt.

Kristin Kalvøy tlf: 93880921
Ann Magrit Kjønnø tlf: 92462826