Forslag til planstrategi 2023 - 2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2036

Averøy formannskap legger ut Forslag til planstrategi 2023 - 2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2036 til offentlig ettersyn og høring fram til 1. august 2023.

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Averøy og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene. 
 

Med dette varsles oppstart av arbeidet. Samtidig legges forslag til kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 10-1, 11-12 og 11-13. Forslaget kan du lese i lenken overfor eller på kommunens servicekontor.

Si din mening! 

Gi oss dine innspill, send e-post til post@averoy.kommune.no

Meldingen merkes «Averøy 2036». Vi ber om at synspunkter sendes inn senest 31. juli 2023