Invitasjon til innspillsmøte 28. september

Du er herved invitert til å komme med innspill og delta i drøftinger til handlingsplandelen til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Hvilke idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, turstier og turveger er på planstadiet, beddingen og bør vurderes etablert? 

Averøy kommune revidere temaplan for idrett og fysisk aktivitet, inkludert plan for friluftslivets ferdselsåre. I den anledning inviteres det til

Hva: Innspill til handlingsplandelen - temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Tidspunkt: torsdag 28. september kl. 18:00 – 21:00

Sted: Kommunestyresalen

Hvilke idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, turstier og turveger er på beddingen og bør vurderes etablert? 

Agenda:

18:00 – 18:05 Velkommen v/Averøy kommune og Averøy idrettsråd

18:05 – 18:45 Status for arbeidet, strategiske linjer og mulige drøftingspunkter

18:45 – 19:00 Sceneskifte og påfyll av kaffe?

19:00 – 20:00 Gruppearbeid: Gode samtaler, drøftinger, innspill, spørsmål

20:00 – 20:45: Innspill for åpen scene og oppsummering

20:45 – 21:00 Vegen videre & vel hjem.