Søk spillemidler 2024 - søknadsfristen nærmer seg

Går dere med planer om å søke spillemidler? Søknadsfristen er i år satt til 22.10. Da skal de som tenker å søke for 2024 ha meldt sine planer til kommunen. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

Informasjon om spillemiddelordningen og søknadsskjema finner dere på anleggsregisteret.no

 

Averøy har inne fire søknader som er godkjent, men ikke tildelt midler. Disse søknadene blir fornyet for 2024:

Kvernes skytterlag - el.skiver

Averøy kommune - Litldalen hall

Averøy kommune - Litldalen aktivitetspark 1

Averøy kommune - Litldalen aktivitetspark 2

Averøy kommune - rehabilitering av basseng og bygningsmasse