Tildeling av kulturmidler 2024

Averøy kommune har satt av kr. 250.000,- i tilskudd til lag og organisasjoner. Sju organisasjoner deler på drifts- og anleggstilskudd i 2024. 

Det er satt av kr. 100.000,- i driftstilskudd fordelt på antall betalende medlemmer under 18 år og kr. 150.000,-  i tilskudd til drift av anlegg.  

Kulturmidler 2024
Organisasjon Antall medlemmer under 18 år Sum tilskudd
Averøy skolekorps 42 7 035
Averøy svømmeklubb 137 22 948
IL Grykameratene 63 38 335
IL Havørn 108 50 717
Kvernes skytterlag 70 40 261
Kårvåg Havørn fotball 123 54 845
Kårvåg IL 54 35 859
Sum medlemmer/tilskudd 597 250 000

 

I tillegg mottar Averøy idrettsråd 5 % i tilskudd beregnet ut fra det idretten får i tilskudd. Tilskuddet er forankret i samarbeidsavtalen mellom Averøy idrettsråd og Averøy kommune.  I 2024 utgjør dette kr. 4.648,- 

Om tilskuddsordningen