Ungdomsrådet presenterte sitt nærmiljøforslag

Ingeborg Uran Utheim presenterte i dag ungdomsrådets forslag for nærmiljøanlegget på Bruhagen for landskapsarkitekt Mari Hagen, som har fått oppgaven å bearbeide forslaget videre.  

Fra venstre: Marie og Mari, landskapsarkitekter Hagen Landskap, Berit Höhle, Averøy kommune, Kristine Sverdrup, koordinator for ungdomsrådet og Ingeborg Uran Utheim fra ungdomsrådet

Med utgangspunkt i ungdomsrådets forslag skal firmaet Hagen landskap lage en skisse, vise de ulike elementene og kostnadsberegne. Fristen for innlevering av denne skissen er 1. september, som skal være grunnlag for tilbudsinnhenting på selve gjennomføringen. Ungdomsrådet har et ønske om stedet skal bli et sted for bading, tennis og basket, padling og gode oppholdsarealer.

Les mer om ungdomsrådets arbeid og kåring av vinnerforslag for nærmiljøanlegget på Bruhagen.