Vi ønsker Anni Jensen velkommen som leder på sykehjemmet

Anni Merete Jensen (60) er vår nye enhetsleder på sykehjemmet. Hun er utdannet sykepleier, og har i løpet av sin 35-årige yrkeskarriere jobbet i mange spennende funksjoner i Kristiansund kommune, i hovedsak innen helse og omsorgssektoren.

Hun har blant annet vært enhetsleder ved Bergan sykehjem, jobbet mye med prosjektering av helsebygg, bistått ved prosjektering og igangsetting av drift ved Storhaugen helsehus og helse og omsorgsfaglig prosjektleder ved ombygging av Rokilde sykehjem til omsorgsboliger og dagsenter. 

Anni Merete Jensen er enhetsleder ved Averøy sykehjem

Flott arbeidsplass

-Jeg har det siste året vært konstituert enhetsleder ved sykehjemmet, så jeg føler meg privilegert som har kunnet prøve ut denne jobben før jeg takket ja til fast stilling, sier hun.

-Jeg trives veldig godt, å jobbe på sykehjemmet er både meningsfylt og mangfoldig, sier hun. Hun løfter fram de gode møtene med pasientene, pårørende og sine trivelige kollegaer, både ansatte ved sykehjemmet og de øvrige hun samarbeider med i kommunen. 

- Det er en forholdsvis liten og oversiktlig organisasjon i forhold til der jeg kom fra, og det kan jo absolutt ha sine fordeler, sier hun.

Kajakkpadler med grønne fingre

Anni er bosatt i Kristiansund med mann,  4 (utflyttede) barn og en trivelig liten flokk barnebarn. Hun sier familien har oppdaget den flotte og mangfoldige naturen på Averøy og er ofte her tur. Hun synes spesielt det er et flott område med kajakk. Ellers går det mye tid til dyrking i hage- og drivhus og reise og samvær med familie som er spredt rundt om i landet.