Camilla hjelper i en vanskelig tid

Camilla Kvisvik (41) er kommunens kreftkoordinator, og er en viktig støtte til pasienter og pårørende i en vanskelig tid. Sammen med de øvrige i hjemmesykepleiens kreftteam koordinerer hun mellom spesialhelsetjenesten, fastlegene og de kommunale tjenestene.

- Jeg liker jobben min svært godt, sier Camilla. Hun er veldig takknemlig for den tilliten hun har fått. Det er travelt, men mest av alt svært givende å hjelpe de som er rammet og deres pårørende, sier hun. 

Klikk for stort bildeCamilla Kvisvik er kreftkoordinator i Averøy kommuneHun forteller om hvordan teamet koordinerer, driver internopplæring, samordner og hjelper og støtter kreftpasienter, pårørende og hverandre som kollegaer. Hun berømmer det gode samarbeidet med palliativt team i spesialisthelsetjenesten, mye kompetanse som utveksles til beste for pasient og pårørende. 

Medmennesket

I koronatiden har vi erfart at flere alvorlig syke ønsker å få dø hjemme, i stedet for på sykehus, hvor det har vært strenge restriksjoner på besøk. Det har vært behov for døgnkontinuerlig pleie og støtte. Det har vi fått til, sier hun, og legger ikke skjul på hvor vanskelig det har vært å være medmenneske og trøste uten å gi en klem, holde rundt. Det er ikke mulig, sukker hun.

Hun er en erfaren sykepleier og kreftkoordinator, og har jobbet i hjemmesykepleien i Averøy i over 21 år.
- Jeg fikk mine første vakter her da jeg var under utdanning, sier hun.

Mange blir friske

I forbindelse med dødsfall blir hele teamet debriefet, vi er flinke til det, sier hun, og legger til at det også er mange som blir friske, og som får oppfølging i en kortere periode. Det er også en viktig motivasjon, sier hun. 
- Skriv at det er bare å ta kontakt med kreftkoordinatoren direkte. Det er ikke nødvendig å gå via fastlege eller andre henvisninger, sier hun.

Les mer om hva kreftkoordinatoren hjelper med.