Kreftkoordinator

Ordningen med kreftkoordinator er et tilbud til kreftrammede og deres pårørende i ulike faser av sykdomsforløpet.

Å bli diagnostisert med kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Problemene kan være komplekse og sammensatte og både være fysisk, psykisk, sosiale, praktiske og eksistensielle. 

Hva er en kreftkoordinator?

 • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte
 • Bidra til å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tilbudet
 • Skal være tilgjengelig for pasienter og pårørende
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen

 

Kreftkoordinatoren kan hjelpe hvis du:

 • Har eller nettopp har fått kreft, venter på eller nylig har startet kreftbehandling
 • Har barn og/eller unge som pårørende
 • Trenger noen å snakke med og få råd og veiledning angående ditt eller en pårørendes sykdomsforløp
 • Har mye å forholde deg til i forbindelse med kreftsykdommen og sliter med å holde oversikt
 • Hvis du opplever bivirkninger av kreftsykdom og behandling
 • Har plagsomme seneffekter etter avsluttet kreftbehandling og trenger oppfølging

 

Hva kan en kreftkoordinator gjøre?

 • Være en ressursperson for deg som er kreftrammet eller er pårørende
 • Gi råd, veiledning og informasjon
 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere om dette
 • Være bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetjenesten og kommunen, og formidle kontakt med de ulike tjenester og aktuelle samarbeidspartnere
 • Sikre oppfølging av barn og unge som pårørende
 • Gi råd og veiledning til helsepersonell

 

Hvordan får jeg kontakt med en kreftkoordinator?

Det kreves ingen henvisning til kreftkoordinator. Derfor kan kreftrammede, pårørende og helsepersonell ta direkte  kontakt.

Tilbudet er gratis.

Artikkelliste