Kunngjøring med invitasjon

Du er herved invitert til å være med på å stake ut videre kurs for Averøys arbeid med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi skal i gang med arbeid med ny plan. Planen er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftslivsanlegg.

Averøy kommune skal revidere temaplan for idrett og fysisk aktivitet, inkludert plan for friluftslivets ferdselsåre.  I den anledning inviteres det til

Hva: Oppstartsmøte plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Tidspunkt: tirsdag 22. november kl. 18:00 – 21:00

Sted: Kommunestyresalen

Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2016. Denne planen er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftslivsanlegg.

Agenda:

18:00 – 18:05 Velkommen v/Averøy kommune og Averøy idrettsråd

18:05 – 18:10 Innledning v/Roald Røsand, leder i Averøy idrettsråd

18:10 – 18:25 Dagens plan v/Ragnhild Sophie Berthinussen

18:25 – 18:30 Sceneskifte og påfyll av kaffe?

18:30 – 19:00 Møre og Romsdal idrettskrets v/Kjetil Håve

19:00 – 19:30 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal v/Mattis Mikelsen

19:30 – 20:30 Gruppearbeid: Gode samtaler, drøftinger, innspill, spørsmål

20:30 – 20:55 Innspill for åpen scene og oppsummering

20:55 – 21:00 Vegen videre & vel hjem.

Motorcross - Klikk for stort bildeMotorcross