Søke tilskudd til drenering

Det er mulig å søke på tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Det gis ikke tilskudd til nydyrking.  

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan en søker


Hvem kan søke? 

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering.

Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.

Du trenger en plan for drenering med kart som viser inntegnede dreneringspunkt.  

Søknadsfrist

Søknadsfrist til kommunen settes til 01.04.2023.

Om dere søker senere på året kan det være en sjans for at midlene er oppbrukt eller trekt inn, men vi løyver vedtak så lenge vi har midler.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret om det skulle være spørsmål vedrørende ordningene.  

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 99 10 93 21

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Jermund Vågen
Landbrukssjef (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 97 57 07 99

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk