Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Kommunene i Møre og Romsdal kan nå søke Landbruksdirektoratet om stimuleringstilskudd til veterinærdekning. Formålet med stimuleringstilskuddet er å medvirke til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder og er viktig for å medvirke til veterinærtjenester på dagtid.

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte, eller støtte til andre tiltak som kan bidra til å styrke veterinærtjenesten i kommunen.

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen for mer informasjon.

Søknadsfrist: 19. februar 2021

Søknad sendes Averøy kommune

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 941 87 068

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy