Høring - Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune samt forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune

Forvaltningsutvalget i Averøy vedtok i møte 25.05. 2023 å sende ut forslag til Målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune samt forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt på høring.

Forvaltningsutvalgets forslag:
Høring - Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune samt forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune. (PDF, 778 kB)

I saken er det vedlagt et Detaljert saksfremlegg (PDF, 3 MB).

Høringsuttalelser sendes Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy eller på epost til: post@averoy.kommune.no

Høringsfrist er 1.august 2023.

Saken saksbehandles som forskrift og endelig vedtak skal fattes av kommunestyret.