Oppstart av planprosess for endring av reguleringsplan Steinsvikhøgda boligfelt

Averøy kommune ga tillatelse til oppstart av reguleringsplanprosess til forslagstiller Per Arne Fladseth.
Hensikten med planprosessen er endring av tomteinndeling, utnyttingsgrad for tomter og tillatt boligtype.

Mer detaljer om ønsket endring kan man finne i planinitiativ og referat fra oppstartsmøte:

Planinitiativ (PDF, 2 MB)     
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)    
Oppstartsvarsel fra forslagstiller (PDF, 330 kB)        

 

Innspill til planarbeidet sendes Arkitektkollegiet as, Munkegata 17, 7013 Trondheim eller vidar@arkitektkollegiet.no innen 14.05.2023. Merk innspill med «23-051 Innspill Steinsvikhøgda».