Temaplan for idrett og fysisk aktivitet er på høring

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med handlingsplan er ute på høring.  Høringsfristen er 24. november kl. 23:59. 

Vi oppfordrer deg til å lese temaplanen og gå gjennom innspill som er kommet til handlingsplanen, vedlegg 6.  Vi gjør oppmerksom på at tiltak det skal søkes spillemidler til må være med handlingsplanen. 

Anleggseiere: Sjekk at informasjonen om anlegg dere eier stemmer,  se vedlegg 2. 

Det tas inn i handlingsdelen aktuelle tiltak fra delplan 2017-2020 som ikke er gjennomførte og som fortsatt er aktuelle. I tillegg tas det med de innspill som en har fått gjennom avholdte folkemøter undervegs i planprosessen og innsendte innspill fra ulike lag og organisasjoner. 

Hvorvidt tiltak skal realiseres avhenger av flere faktorer, eksempelvis behovskartlegginger, § Plan- og bygningsloven, arealforvaltning, forankring og økonomi. 

Temaplan for fysisk aktivitet skal på sikt dekke områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftslivets ferdselsåre. Friluftslivets ferdselsåre blir innlemmet fra 2025, og er ikke med denne utgaven av temaplan. 

Aktuelle plandokument:

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 436 kB)

Vedlegg 1 Evaluering Handlingsplan 2016-2020  HP Anlegg, HP Rammevilkår, HP Turstier (XLSX, 37 kB)

Vedlegg 2 Averøy anleggsdata 2023 (XLSX, 23 kB)

Vedlegg 3 Idretten i Averøy - statistikk (PDF, 2 MB)

Vedlegg 4 Folkehelseprofil-2023-nb-1554-Averøy (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5 Prioritering av tiltak statlig sikrede friluftsområder Averøy kommune 2021 2028 (PDF, 94 kB)

Vedlegg 6  Handlingsplan 2024-2027  HP Anlegg, HP Rammevilkår, HP Turstier (XLSX, 38 kB)

 

Høringsuttalelser sendes skriftlig til post@averoy.kommune.no innen fredag 24. november kl. 23:59