Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget er satt sammen av fire representanter fra arbeidsgiver (politisk valgt) og tre representanter fra arbeidstakerne. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Organisasjonsutvalgets medlemmer 2023 - 2027
Navn Parti / organisasjon Mobil
Unni Kippernes Aune AP (leder) 97 02 84 06
Robert Smenes SP (nestleder) 45 46 61 38
Anna Bae Fagereng Ap 47 33 37 19
Amund Bjerkholt V 92 28 85 84
Liv Randi Sæther Fagforbundet 99 69 79 50
Tommy Sørensen Fagforbundet 90 85 44 95
Bjørn Olav Skarvøy Utdanningsforbundet 47 90 37 10