Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunalt råd for funksjonehemmede er oppnevnt av kommunestyret for valgperioden 2023 - 2027. Rådet har 5 medlemmer, der 3 er oppnevnt fra de funksjonshemmedes organisasjoner, og 2 er oppnevnt fra de politiske partiene.

Kommunalt råd for funksjonshemmede arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Medlemmer råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023 - 2027
Navn Parti / organisasjon Mobil
Anna Bae Fagereng Ap 47333719
Kurt Bjørgum Frp 94254040
Bjørg Engvik Norges handicapforbund 92492513
Hilde Kjær Futsæter Autismeforeningen (nestleder) 97162492
Kari Merete Hegge Revmatikerforeningen (leder) 41635686