Sakkyndig klagenemnd

Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt har kommunestyret valgt en sakkyndig klagenemnd.

Sakkyndig klagenemnd 2023 - 2027

Sakkyndig klagenemnd 2023 - 2027
Navn Parti Mobil
Per Henden Krf (leder) 90 53 00 11
Nina Søbstad Frp (nestleder) 92 29 78 92
Jan Thore Askegård Ap 97 08 90 92