Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. Kommunestyret i Averøy har 23 medlemmer.

Averøy kommunestyre har vedtatt at saker bare skal behandles i to utvalg, hvis ikke lover og regelverk krever noe annet. Dette betyr at saker går direkte fra faste utvalg til kommunestyret for endelig behandling.

Averøy kommunestyre for perioden 2023 - 2027 hadde konstituerende møte 2. oktober 2023. Berit Hannasvik

 
 

 

 

Kommunestyrets medlemmer 2023 - 2027
Navn/e-post Parti mobil
Ingrid Ovidie Rangønes Ap (ordfører) 91 80 80 45
Svein Marvid Kongshaug Ap 97 59 44 60
Anna Bae Fagereng Ap 47 33 37 19
Siv Iren Karlsen Mork Ap 97 62 93 21
Marit Uran Utheim Ap 46 44 87 80
Johannes Ormset Ap 95 18 41 19
Torgrim Utheim Ap 91 58 02 58
John Inge Hjertvik Ap 90 59 63 27
Per Steinar Johnsen Ap 47 32 03 54
Roar Hoset Ansnes Ap 99 28 15 28
Bjørn Erik Rånes Sp 91 11 06 56
Ann Kristin Sørvik Sp 95 18 11 11
Tor-Finn Isaksen Frp 41 46 78 25
Odd Willy Sakshaug Frp 92 43 38 99
Tor Einar Råke Frp 95 74 45 24
Kurt Bjørgum Frp 94 25 40 40
Roald Røsand V 91 54 60 00
Geir Morten Karlsen V 90 54 89 04
Odd Sigbjørn Tvestad H 91 82 68 21
André Veiset H 47 71 96 44
Sigbjørn Folland H 93 01 78 41
Ivar Aae Krf 41 62 35 56
Ann Iren Kjønnøy SV 91 80 22 47