Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. Kommunestyret i Averøy har 27 medlemmer.

Gruppebilde - 27 medlemmer - Klikk for stort bildeGruppebilde - 27 medlemmer Ellen Marie Pedersen, Tidens Krav

Averøy kommunestyre har vedtatt at saker bare skal behandles i to utvalg, hvis ikke lover og regelverk krever noe annet. Dette betyr at saker går direkte fra faste utvalg til kommunestyret for endelig behandling.

Kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019 Kontaktinformasjon kommunestyrets medlemmer
Navn/e-post Parti mobil
Ingrid Ovidie Rangønes Ap (ordfører) 91 80 80 45
Ann-Kristin Sørvik Sp (varaordfører) 95 18 11 11
Svein Marvid Kongshaug Ap 97 59 44 60
Signhild Kongshaug Ap 95 81 97 26
Louis Selnes Ap 97 52 49 69
Henrik Smenes Hoset Ap 95 00 73 84
Tommy Vebenstad Ap 92 03 10 35
Odd Einar Kornstad Ap 90 66 85 69
Paul Kåre Aandahl Ap 95 89 75 50
Harald Vebenstad Ap 94 16 62 85
Robert Smenes Sp 45 46 61 38
Sigmund Røeggen H 90 54 89 06
Jan Erik Øksenvåg H 91 63 60 25
Jan Steinar E. Johansen Frp 90 54 35 28
Stein Sandvik Frp 90 98 35 55
Håkon Dretvik Frp 95 82 82 97
Nina J. Engeli Søbstad Frp 92 29 78 92
Wenke Greve Sv 90 06 15 47
Ivar Aae Krf 41 62 35 56
Per Henden Krf 90 53 00 11
Roald Røsand V 91 54 60 00
Ann Helen Løvold V 95 86 06 41
Knut Evert Øksenvåg V 91 54 60 20
Thomas Sørvik V 90 89 82 22
Gerd Bae Solvang V 41 61 21 07
Trond Bjørshol V 90 89 33 22
Heidi I. F. Hegg Sp 975 78 454

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 71 51 35 01
Mobil 918 08 045