Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. Kommunestyret i Averøy har 23 medlemmer.

Averøy kommunestyre har vedtatt at saker bare skal behandles i to utvalg, hvis ikke lover og regelverk krever noe annet. Dette betyr at saker går direkte fra faste utvalg til kommunestyret for endelig behandling.

Averøy kommunestyre 30. september 2019 (konstituering) Berit Hannasvik

 
 

 

 

Kommunestyrets medlemmer 2019 - 2023
Navn/e-post Parti mobil
Ingrid Ovidie Rangønes Ap (ordfører) 91 80 80 45
Svein Marvid Kongshaug Ap 97 59 44 60
Signhild Kongshaug Ap 95 81 97 26
Louis Selnes Ap 97 52 49 69
Siv Iren K. Mork Ap 97 62 93 21
Henrik Smenes Hoset Ap 95 00 73 84
Marina Iren Kvarsvik Ap 48 27 86 98
Harald Vebenstad Ap 94 16 62 85
Jan Thore Askegård Ap 97 08 90 92
Marit Uran Utheim Ap 46 44 87 80
Tommy Vebenstad Ap 92 03 10 35
Unni Kippernes Aune Ap 97 02 84 06
Ann-Kristin Sørvik Sp 95 18 11 11
Robert Smenes Sp 45 46 61 38
Lars Myklemyr Sp 92 60 56 04
Jan Steinar E. Johansen Frp 40 19 90 00
Håkon Dretvik Frp 95 82 82 97
Stig Bae Frp 91 85 79 11
Roald Røsand V 91 54 60 00
Trond Bjørshol V 90 89 33 22
Ivar Aae Krf 41 62 35 56
Odd Sigbjørn Tvestad H 91 82 68 21
Roar Morten Leite Sv 48 20 91 60

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 91 80 80 45
Svein Kongshaug (Ap)
Varaordfører
E-post
Mobil 97 59 44 60
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 51 65 02