Valgkortet

Innbyggere som har valgt en digital postkasse fra Digipost eller e-Boks ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 vil få sendt valgkortet digitalt, og vil på samme måte som ved stortingsvalget i 2021 ha valgkortet lett tilgjengelig på mobilen på valgdagen eller ved forhåndsstemming.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører, slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Valgkortet er derfor veldig nyttig for deg som velger og for valgfunksjonærene. Husk at du må ha med legitimasjon i tillegg!

En enklere og mer moderne løsning

Nå som alle får valgkortet digitalt, har alle velgere med en smarttelefon muligheten til å ha valgkortet tilgjengelig når de skal stemme.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.