Avdeling Blåskjellet

Blåskjellet er avdelingen for barn i alderen 2 - 6 år. Avdelingen har 14 plasser.
Her på avdelingen skal barnas behov for omsorg, lek og læring bli ivaretatt i trygge omgivelser. Barna skal få utvikle sin lekekompetanse og aktivt ta i bruk og utvikle språket. Vi voksne skal legge til rette for at det etableres gode relasjoner og vennskap barna imellom, både på tvers av alder, språklig og kulturell bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Ruth Elin Mork
Enhetsleder Bremsnes barnehage
E-post
Telefon 71 51 35 70
Mobil 995 84 792
Eli Ellingvåg Gustad
Pedagogisk leder
E-post
Telefon 71 51 35 72
Mobil 950 24 975

Åpningstider

Mandag - fredag: fra kl: 07:00 - 17:00

 

Adresse

Gammelveien 11
6530 Averøy