Avdeling Blåskjellet

Blåskjellet har 14 plasser for førskolebarn.
Her på avdelingen skal barnas behov for omsorg, lek og læring bli ivaretatt i trygge omgivelser. Barna skal få utvikle sin lekekompetanse og aktivt ta i bruk og utvikle språket. Vi voksne skal legge til rette for at det etableres gode relasjoner og vennskap barna imellom, både på tvers av alder, språklig og kulturell bakgrunn.