Bremsnes barnehage

Bremsnes barnehage er en kommunal barnehage med 3 avdelinger som holder til i den nordlige delen av kommunen. Barnehagen har 1 småbarnsavdeling og 2 storbarnsavdelinger.  Vi har et stort og variert uteområde med ei flott naturtomt og en egen kjøkkenhage!

Bremsnes barnehage har en sentral beliggenhet midt blant populære natur - og kulturområder. Vi er nærmeste nabo til blant annet Averøy sykehjem og dagsenter.


I Bremsnes barnehage skal alle barn oppleve trygghet, trivsel, vennskap og gode relasjoner. Barna skal bli møtt av et personalet som er omsorgsfulle og varme. Personalet skal være tilstede i øyeblikket og bekrefte, støtte og veilede barna.
Barnehagedagen skal være forutsigbar samtidig som den skal gi rom for det spontane. Lek og læring skal gå hånd i hånd. Derfor er vår visjon:

Trygghet og trivsel i en hverdag av mangfold.

 

Bremsnes uteområde - Klikk for stort bildeBremsnes uteområde

  

 

Bremsnes vinter

  

 

Kjøkkenhage