Bremsnes barnehage

Bremsnes barnehage er en kommunal barnehage med 3 avdelinger som holder til i den nordlige delen av kommunen. Barnehagen har 1 småbarnsavdeling og 2 storbarnsavdelinger.  Vi har et stort og variert uteområde med ei flott naturtomt og en egen kjøkkenhage!

Bremsnes barnehage har en sentral beliggenhet midt blant populære natur - og kulturområder. Vi er nærmeste nabo til blant annet Averøy sykehjem og dagsenter.


I Bremsnes barnehage skal alle barn oppleve trygghet, trivsel, vennskap og gode relasjoner. Barna skal bli møtt av et personalet som er omsorgsfulle og varme. Personalet skal være tilstede i øyeblikket og bekrefte, støtte og veilede barna.
Barnehagedagen skal være forutsigbar samtidig som den skal gi rom for det spontane. Lek og læring skal gå hånd i hånd. Derfor er vår visjon: Trygghet og trivsel i en hverdag av mangfold.

Bremsnes barnehage har tre avdelinger; Muslingen. Blåskjellet og Krabben

Muslingen

Muslingen har 22 plasser for barn i alderen 3 - 5 år.
Barnehageåret 23/24 har vi 10 skolestartere og 12, 4-åringer. 
Her på avdelingen skal barnas behov for omsorg, lek og læring bli ivaretatt i trygge omgivelser. Barna skal få utvikle sin lekekompetanse og aktivt ta i bruk og utvikle språket. Vi voksne skal legge til rette for at det etableres gode relasjoner og vennskap barna imellom, både på tvers av alder, språklig og kulturell bakgrunn.

 

Blåskjellet

Blåskjellet har 13 plasser for barn i alderen 3-4 år.
Her på avdelingen skal barnas behov for omsorg, lek og læring bli ivaretatt i trygge omgivelser. Barna skal få utvikle sin lekekompetanse og aktivt ta i bruk og utvikle språket. Vi voksne skal legge til rette for at det etableres gode relasjoner og vennskap barna imellom, både på tvers av alder, språklig og kulturell bakgrunn.

 

Krabben

Avdeling Krabben er avdelingen for de yngste barna (1 - 3 år) og har p.t. 15 plasser.
I denne aldersgruppen skjer det mye med talespråket. Et godt språk er av stor betydning for barnets sosiale kompetanse og lekekompetanse. Vi synes derfor det er viktig at den voksne er en god rollemodell som har fokus på tilstedeværelse og som setter ord på(benevner) sine og barnets handlinger.

 

Bremsnes uteområde - Klikk for stort bildeBremsnes uteområde

  

 

Bremsnes vinter

  

 

Kjøkkenhage

  

 

 

Her finner du barnehagens informasjonshefte (PDF, 557 kB)

Progresjonsplan Bremsnes barnehage 2023 (PDF, 405 kB)

Årsplan 2023 - 2024 Bremsnes barnehage (PDF, 2 MB)
Bremsnes barnehage har egen facebookside

Foreldreundersøkelsen 2021