Bremsnes barnehage

Bremsnes barnehage er en kommunal barnehage med 3 avdelinger som holder til i den nordlige delen av kommunen. Barnehagen har en småbarnsavdeling og 2 avdelinger for barn mellom 2-6 år. Vi har et stort og variert uteområde med ei flott naturtomt og en egen kjøkkenhage!

Bremsnes barnehage har en sentral beliggenhet midt blant populære natur - og kulturområder. Vi er nærmeste nabo til bl.a. Averøy sykehjem og dagsenter.

I Bremsnes barnehage skal alle barn oppleve trygghet, trivsel, vennskap og gode relasjoner. Barna skal bli møtt av et personalet som er omsorgsfulle og varme. Personalet skal være tilstede i øyeblikket og bekrefte, støtte og veilede barna.
Barnehagedagen skal være forutsigbar samtidig som den skal gi rom for det spontane. Lek og læring skal gå hånd i hånd. Derfor er vår visjon:

Trygghet og trivsel i en hverdag av mangfold.

 
 
 

Kontaktinformasjon

Ruth Elin Mork
Enhetsleder Bremsnes barnehage
E-post
Telefon 995 84 792

Åpningstider

Mandag - fredag: fra kl: 07:00 - 17:00

 

Adresse

Gammelveien 11
6530 Averøy