Avdeling Krabben

Avdeling Krabben er avdelingen for de yngste barna (1 - 3 år) og har 14 plasser.
I denne aldersgruppen skjer det mye med talespråket. Et godt språk er av stor betydning for barnets sosiale kompetanse og lekekompetanse. Vi synes derfor det er viktig at den voksne setter ord på sine og barnets handlinger. I tillegg til å snakke med barnet og oppmuntre barnet selv til å bruke språket.