Foreldreveiledning i gruppe (ICDP)

Er du forelder eller foresatt og ønsker å utveksle erfaringer med andre? 
Vi tilbyr veiledning i grupper med lav terskel for å delta.

Sitater fra foreldre som har deltatt på ICDP:

-Så kjekt å få dele erfaringer med andre foreldre.
-Jeg har blitt mer bevisst over forholdet til mine barn.
-Blitt mer tålmodig og tenker gjennom mine handlinger som forelder.
-Mer bevist forhold til hvordan jeg skal takle hverdagens mange utfordringer.
-Jeg har fått bedre forståelse for barnet mitt. Dette skulle jeg ha visst tidligere.
-Jeg føler at jeg har blitt mer tydelig, forståelsesfull og bedre rustet til å håndtere situasjoner.