Avdeling Muslingen

Muslingen har 23 plasser for barn i alderen 2 - 5 år.
Her på avdelingen skal barnas behov for omsorg, lek og læring bli ivaretatt i trygge omgivelser. Barna skal få utvikle sin lekekompetanse og aktivt ta i bruk og utvikle språket. Vi voksne skal legge til rette for at det etableres gode relasjoner og vennskap barna imellom, både på tvers av alder, språklig og kulturell bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Ruth Elin Mork
Enhetsleder Bremsnes barnehage
E-post
Telefon +47 99 58 47 92

Åpningstider

Mandag - fredag: fra kl: 06:45 - 16:45

 

Adresse

Gammelveien 11
6530 Averøy