Beredskap og kriseledelse

Kommunen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet. Dette arbeidet handler om tiltak for å forebygge og å ta hånd om hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier.
 

Til hjelp i dette arbeidet har kommunestyret vedtatt en overordnet beredskapsplan/plan for kriseledelse. (PDF, 995 kB)

Planen er et viktig redskap for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner.

Kriseledelse

I kritiske situasjoner er det viktig at kommunen har en kriseledelse som kan komme sammen på kort varsel. Kriseledelsen skal innhente opplysninger om situasjonen i kommunen, ta beslutninger om, og sørge for iverksetting av tiltak for å hindre skader på personer, miljø og materielle verdier.

Kriseledelsen har også fullmakter til å disponere og prioritere ressurser fra kommunens side i dette arbeidet. Kriseledelsen skal holde kontakt med lokal redningssentral (LRS) og kan bestemme om det skal søkes hjelp fra Sivilforsvaret, Forsvaret, Heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjoner, lokale idrettslag eller andre.

Kommunens kriseledelse består av ordfører (leder), rådmannen (nestleder), assisterende rådmann (beredskaps- og informasjonsansvarlig), varaordfører, leder teknisk avdeling og  brannsjef.

Psykososialt kriseteam

Kommunen har et eget psykososialt kriseteam som bistår i forbindelse med ulykker og krisesituasjoner.

Kriseinformasjon

En viktig oppgave for kriseledelsen er å utarbeide og sende ut informasjon til innbyggere og media. I forbindelse med kriseplanen er det derfor utarbeidet en egen informasjonsplan for krisesituasjoner.

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 918 08 045
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502
Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141
Satelittelefon
Satelittelefoner blir tatt i bruk om alt annet samband er brutt
Telefon +881631404923
Mobil +881631403236