Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten kan du kontakte hele døgnet. Gjelder personer som allerede har hjemmesykepleie eller andre tjenester fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon hjemmetjenesten
Telefon 908 58 160