Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten kan du kontakte hele døgnet. Gjelder personer som allerede har hjemmesykepleie eller andre tjenester fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon hjemmetjenesten
Telefon 71 51 36 72
Mobil 908 58 160