Eiendomsskatt 2024

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 19.12.2023 å skrive ut eiendomsskatt for 2024 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2024 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er fremdeles redusert med 30%.

Skattelister - eiendomsskatt Averøy kommune 2024

Skattelister - eiendomsskatt Averøy kommune 2024 (PDF, 848 kB)

Eiendomsskatt fritak § 7a 2024 (PDF, 53 kB)

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Averøy kommune. (PDF, 443 kB)

Eiendomsskatteliste for 2024 legges ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor og på våre hjemmesider www.averoy.kommune.no i 3 uker fra 01.03.2024, se Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd.

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2023, sak PS 35/23, å skrive ut eiendomsskatt for 2024 på alle faste eiendommer i hele kommunen, se eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a. For boligeiendommer ble det vedtatt å følge eiendomsskattelovens § 8 C-1, takst fra formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten.

Generell skattesats for 2024 som gjelder for næringseiendom og det særskilte skattegrunnlaget, ble fastsatt til 7 promille. Skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, skatt mindre enn kr 300,00 faktureres ikke.

Klagefristen på skattegrunnlag unntatt takst fra formuesgrunnlag, er 6 uker fra 01.03.2024, se eiendomsskattelovens § 19.

Endring av takst fra formuesgrunnlag rettes til Skatteetaten.

Klage på øvrige skattegrunnlag rettes til Averøy kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 152, 6538 Averøy, eventuelt  post@averoy.kommune.no. Det kan ikke klages dersom det er klaget på det samme grunnlaget i 2020, 2021, 2022 eller i 2023.

Eiendomsskatten for 2024 deles i fire like terminer med forfall 31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.2024.