Innkjøp

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid
 

Averøy kommune er med i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) som består av totalt 12 kommuner.

Rammeavtaler

Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med. For oversikt over rammeavtaler for Averøy kommune henvises det til Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)

Doffin - nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige innkjøp

Alle innkjøp over nasjonal terskelverdi på kroner 1.100.000, skal lyses ut på Doffin.

Innkjøp over EUs terskelverdier skal i tillegg lyses ut på TED-basen (Tenders Electronic Daily, kunngjøringsdatabase for anbud over EUs terskelverdier)

Alle kunngjøringspliktige anskaffelser som lyses ut fra Averøy kommune og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid ligger tilgjengelig på Database for offentlig innkjøp

Lovverk

Alle kommunale anskaffelser skal skje i henhold til Lov om offentlige anskaffelser  av 01.01.2017, med endringer og forskrifter, herunder forskrift om offentlige anskaffelser