Priser og gebyrer

Priser og gebyrer 2024 vedtatt av Averøy kommunestyre 19.12.2023