Priser og gebyrer

Priser og gebyrer 2023 vedtatt av Averøy kommunestyre 8.12.2022