Fysioterapeuter med kommunal avtale

Averøy kommune har avtale med ABC Fysioterapi og Akupunktur Madhukar Loxmanro Meghare.

Adresse

ABC fysioterapi og akupunktur
Averøyveien 33 B
6530 Averøy