Hjelpemidler

Hvis du har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut med hjelpemidler og tilpasning av hjemmet ditt. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen.

Du kan låne hjelpemidler som:

Stokk, rullator, prekestol og rullestol, toalettstol, toalettforhøyer og dusjkrakk m.m.


Korttidsutlån:

Henvendelse om behov for tekniske hjelpemidler kan gjøres til ergoterapeut eller fagleder ved hjemmetjenesten.


Langtidsutlån:

Det må søkes skriftlig på eget skjema. Henvendelse om behov kan gjøres til ergoterapeut eller fagleder ved hjemmesykepleien.

Hva koster det?

Hjelpemidler lånes ut gratis via Hjelpemiddelsentralen.

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Fiskerstrand
Ergoterapeut
E-post
Telefon 971 37 524
Hege Stemland
Fagleder sone 2 (Kårvåg, øyene, innersiden og Bådalen)
E-post
Telefon 975 16 981

Adresse

Gammelveien 15
6530 Averøy