Digitalt ledsagerbevis

Averøy kommune tilbyr fra mai 2024 digitalt ledsagerbevis.

Hvis du allerede har ledsagerbevis og ønsker et digitalt ledsagerbevis, kan du sende e-post til post@averoy.kommune.no. Du vil da bli kontaktet av saksbehandler.

Du kan også kontakte oss på telefon 71 51 35 00 i kommunens åpningstider.

Søke om ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme med gratis eller til redusert pris, mens innehaveren betaler vanlig pris.

Mennesker i Averøy med bistandsbehov kan søke til Averøy kommune om å få tildelt ledsagerbevis. Du kan selv velge om du vil ha fysisk eller digitalt ledsagerbevis, eller begge deler.

Søknadsskjema ledsagerbevis

Krav til søker

Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet. Det er ingen nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Bilde til digitalt ledsagerbevis kan tas på servicekontoret, eller sendes inn på e-post.

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Artikkelliste