Ledsagerbevis

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemninger kan du få et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir deg rett til å ha med en assistent som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Hva får du?

Du får et bevis som gir ledsageren din gratis adgang til alle kulturinstitusjoner, arrangementer og transportselskaper som aksepterer ordningen. Du kan henvende deg direkte til den enkelte arrangør eller virksomhet for å høre om de aksepterer ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift. Det står på kortet hvor lenge det er gyldig, vanligvis tre år av gangen.

Krav til søker

Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.

Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Slik søker du eller fornyer ledsagerbevis

Søk på elektronisk søknadsskjema eller på manuelt skjema (PDF, 107 kB). Husk vedlegg.

I skjema må du beskrive ditt behov for ledsagerbevis.

Du trenger disse vedleggene:

Passfoto (foto kan tas ved servicekontoret)

Uttalelse fra fastlege eller spesialist

Send inn søknadsskjemaet og vedlegg til servicekontoret.

Hva skjer videre?

Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Artikkelliste