Bli støttekontakt

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Krav til søker

Du må være over 16 år

Du må fremlegge politiattest

Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

 

Slik søker du om å bli støttekontakt

1. Fortell litt om deg selv:

Navn, alder, utdanning, arbeidserfaring, fritidsinteresser. Hvilke brukere du helst vil jobbe med, for eksempel psykisk utviklingshemmede, barn/ungdom, funksjonshemmede, mennesker fra andre kulturer.

 

Godtgjørelse

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 482 85 118
Gun-Towe Andersson
Enhetsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 902 71 030