Omsorgsboliger

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

 

Søk om omsorgsbolig

Gå til søknadssiden

 

Langøy omsorgssenter:


Det er 8 boliger med fellesareal. Boligfellesskapet har fast personale på dagtid, på kveld og i helgene. Hjemmesykepleien har tilsyn om natten ved behov.

Telefon: 91 78 09 30

Adresse: Vardevegen 4

 

Ladevangen omsorgssenter - boliger for demente:

Boliger med 16 leiligheter for mennesker med demenssykdom. Boligene ligger på Bremsnes, like ved sykehjemmet.

Hovedtelefon: 907 72 059 (døgnbemannet)

Adresse: Ingeborg Strøms vei 7

Avdeling Stavneset 1: 907 57 928
Avdeling Stavneset 2: 907 68 681

Avdeling Hestskjæret 1: 907 52 352
Avdeling Hestskjæret 2: 907 41 039

 

Averøy omsorgssenter (i det gamle sykehjemmet):


Henvendelse til enhetsleder hjemmebaserte tjenester, Gun-Towe Andersson tlf. 902 71 030

 

Kårvåg bofellesskap


For personer med psykisk utviklingshemning.

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 48 28 51 18
Marte Rødal Vassli
Koordinator
E-post
Telefon 90 74 23 68

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy