Omsorgsboliger

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende. 

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å leie omsorgsbolig. For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Søk om omsorgsbolig

Lenke til digitalt søknadsskjema

Langøy omsorgssenter:

Det er 8 leiligheter i boligen, samt stue og kjøkken som fellesareal.  
Telefon: 91 78 09 30
Adresse: Vardevegen 4

Ladevangen omsorgssenter - boliger for demente:

Boliger med 16 leiligheter for mennesker med demenssykdom. Boligene ligger på Bremsnes, like ved sykehjemmet.

Hovedtelefon: 907 72 059 (døgnbemannet)

Adresse: Ingeborg Strøms vei 7

Avdeling Stavneset 1: 907 57 928
Avdeling Stavneset 2: 907 68 681

Avdeling Hestskjæret 1: 907 52 352
Avdeling Hestskjæret 2: 907 41 039

 

Averøy omsorgssenter (i det gamle sykehjemmet):

Henvendelse til enhetsleder hjemmebaserte tjenester.

Kårvåg bofellesskap

For personer med psykisk utviklingshemning.