Omsorgsboliger

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

 

Søk om omsorgsbolig

Gå til søknadssiden

 

Langøy omsorgssenter:


Det er 8 boliger med fellesareal. Boligfellesskapet har fast personale på dagtid, på kveld og i helgene. Hjemmesykepleien har tilsyn om natten ved behov.

Telefon: 91 78 09 30

Adresse: Vardevegen 4

 

Ladevangen omsorgssenter - boliger for demente:

Boliger med 16 leiligheter for mennesker med demenssykdom. Boligene ligger på Bremsnes, like ved sykehjemmet.

Hovedtelefon: 911 53 803

Adresse: Ingeborg Strøms vei 7

Avdeling Stavneset: 71 51 36 49 og 71 51 36 43

Avdeling Hestskjæret: 71 51 36 17 og 71 51 36 18

 

Averøy omsorgssenter (i det gamle sykehjemmet):


Henvendelse til enhetsleder hjemmebaserte tjenester, tlf 71 51 36 71

 

Kårvåg bofellesskap


For personer med psykisk utviklingshemning.

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 482 85 118
Marte Rødal Vassli
Koordinator
E-post
Telefon 907 42 368

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy