Omsorgsboliger

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Søk om omsorgsbolig


Du kan søke om omsorgsbolig ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester (PDF, 119 kB).
Send utfylt skjema til Averøy kommune, tildelingsenheten, postboks 152, 6538 Averøy.

Langøy omsorgssenter:


Det er 8 boliger med fellesareal. Boligfellesskapet har fast personale på dagtid, på kveld og i helgene. Hjemmesykepleien har tilsyn om natten ved behov.

Telefon: 91 78 09 30

Adresse: Vardevegen 4

Averøy omsorgssenter - boliger for demente:

Boliger med 16 leiligheter for mennesker med demenssykdom. Boligene ligger på Bremsnes, like ved sykehjemmet.

Hovedtelefon: 911 53 803

Avdeling Stavneset: 71 51 36 49 og 71 51 36 43

Avdeling Hestskjæret: 71 51 36 17 og 71 51 36 18
 

Averøy omsorgssenter (i det gamle sykehjemmet):


Henvendelse til enhetsleder hjemmebaserte tjenester, tlf 71 51 36 71
 

Kårvåg bofellesskap


For personer med psykisk utviklingshemning.

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 51 35 82
Marte Rødal Vassli
Koordinator
E-post
Telefon 71 51 35 88

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy