Private omsorgsboliger (stiftelser o.l.)

Har du behov for å flytte til en bolig med livsløpsstandard? I tillegg til de kommunale boligene, er det er en del private stiftelser som har slike boliger. Averøy kommune har tildelingsrett på noen av disse.

Du kan søke ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 119 kB).