TT-kort (transportstøtte)

Transporttjenesten (TT) er et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av funksjonshemming har vesentlige vansker med å reise kollektivt.  

TT- ordninga blir administrert av Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, som igjen samarbeider med kommunen. Kommunen står for godkjenning av nye brukere i samsvar med fylkeskommunens retningslinjer. Dersom du ønsker å bli vurdert som bruker, må du altså ta kontakt med Averøy kommune.

Hva får du?

Tjenesten gir deg x antall fritidsreiser med drosje eller spesialbil.

Se retningslinjer for TT-ordningen.  (PDF, 67 kB)
 

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet, (PDF, 130 kB) legg ved utfylt erklæringsskjema (PDF, 593 kB) og send søknaden til Tildelingsenheten i kommunen.

Krav til søker

Informasjon og krav/kriterier står i selve søknadsskjemaet.

Artikkelliste