Kommunepsykologen

Kommunepsykologen sin hovedoppgave er å forebygge. Som en del av dette gir jeg råd og rettledning til andre fagfolk i kommunen og deltar i tverrfaglige møter.

Kommunepsykolog er et nystartet tilbud i Averøy kommune fra våren 2020, og jeg vil den første tiden hovedsakelig jobbe på overordnet nivå, med veiledning og systemarbeid. Dette innebærer blant annet deltagelse i kommunens planarbeid og oppbygging av lavterskeltilbud.

Jeg skal gi veiledning og samarbeide med andre faggrupper som jobber med psykisk helse i kommunen, og vil også være et bindeledd til spesialisthelsetjenesten og andre instanser.

Jeg vil videre bidra med forebyggende arbeid inn i skole og barnehager, gi råd og veiledning til ansatte og bidra inn i undervisning om psykisk helse.

På litt lengre sikt vil jeg holde kurs for mestring av vanlige psykiske helseplager, som vil bli åpne for befolkningen på Averøy.

Kommunepsykologen skal ha faglig ansvar for kriseteamet, og vil følge opp behandlingsbehov i etterkant av kriser.

Tips om nyttige selvhjelpsressurser fra kommunepsykologen:

 

Grubling, bekymring og normalpsykologiske plager:

Podcast: https://podtail.com/no/podcast/gi-litt-mer-faen/

Et par korte filmer om angst:

Panikkangst: https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0

Sosial angst: https://www.youtube.com/watch?v=h0E7tQRcUo8&t=381s

Et par korte filmer om depresjon:

Youtube: “I had a black dog, his name was depression” (4.19 min):

https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

 “Living with a black dog” (for pårørende, 5.57 min)

https://www.youtube.com/watch?v=2VRRx7Mtep8

Nettside om følelser: www.folelseskompasset.no

Selvhjelpsartikler: https://www.kognitiv.no/hjelp-til-deg/veiledet-selvhjelp/

«Folk om» videoer:

Mange gode og informative filmer på tema som følelser, tilknytning, konflikter og kjærlighetsspråk i parforhold osv. Eksempler på videoer:

Konfliktdansen:

https://www.youtube.com/watch?v=CssV71ZtuEA

Kjærlighetsspråk:

https://www.youtube.com/watch?v=c0BYB1ipP_0

Haimusikk:

https://www.youtube.com/watch?v=i-sWXmBOTrU