Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for mennesker i kriser, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og rusmiddelproblematikk.

Slik søker du om psykisk helsehjelp

For å få psykisk helsehjelp, må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen. Du kan ta kontakt selv ved å sende epost eller ringe (se kontaktinformasjon nedenfor). Du kan også henvises av lege eller andre instanser. Ved henvendelse tilbyr vi raskt hjelp i form av en vurderingssamtale/ førstegangssamtale.

Gå til søknadssiden

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner psykisk helsearbeid
Stilling/rolle Navn/E-post Telefon
Fagleder psykisk helse Kristi Garte 911 07 066
Psykisk helsearbeider Else Meek 902 94 703
Psykisk helsearbeider Åshild Fatland 902 76 471
Psykisk helsearbeider Randi Høgseth 904 11 506
Erfaringskonsulent Marius Sørvik Bøe 941 86 406
Konsulent rus Morten Sivertsen 907 15 387
Aktivitør Mestringssenteret Asbjørg Røsand 904 75 439
Psykisk helsearbeider Odd S. Tvestad 941 86 417
Psykisk helsearbeider Anne E. Kvalvåg 902 41 311

Hva får jeg av hjelp?

Oppfølging av personer med psykiske helseplager eller rusutfordringer gjennom Korona-perioden (PDF, 333 kB)
 

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbudene kan være:

 • Personlig oppfølging og samtaler
 • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • Individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • Støtte til bedring og mestring
 • Gruppetilbud som for eksempel depresjonsmestring, turgruppe og samtalegruppe
 • Oppfølging i en krisesituasjon

Hvis du trenger behandling for psykisk sykdom må du få henvisning til spesialisthelsetjenesten fra lege.

 

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt legevakten.

Aktivitetstilbud

Mestringssenteret er et sosialt treffsted med tilbud om ulike aktiviteter som håndarbeid/ forming, samtalegrupper/ undervisning, fysisk aktivitet med faste turdager. Målsetting er å øke livskvalitet og motvirke isolasjon

Krav til søker

 • du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp
   

Hva koster det?

Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.

Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe i tillegg.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Kontakt Tildelingsenheten

Kontaktinformasjon

Kristi Garte
Fagleder psykisk helse
E-post
Mobil 911 07 066

Åpningstider

Kontoret er åpent hverdager fra 08:00 - 15:30

Åpningstider Mestringssenteret (tidl. "Solhatten") er:
Hverdager 10.00 – 15.00 

Adresse

Gammelveien 15
6530 Averøy