Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for mennesker i kriser, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og rusmiddelproblematikk.

Slik søker du om psykisk helsehjelp

For å få psykisk helsehjelp, må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen. Du kan ta kontakt selv ved å sende epost eller ringe (se kontaktinformasjon nedenfor). Du kan også henvises av lege eller andre instanser. Ved henvendelse tilbyr vi raskt hjelp i form av en vurderingssamtale/ førstegangssamtale.

Gå til søknadssiden

Kontaktinformasjon

Se oversikt over kontaktinformasjon til våre ansatte

Hva får jeg av hjelp?
 

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbudene kan være:

 • Personlig oppfølging og samtaler
 • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • Individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • Støtte til bedring og mestring
 • Gruppetilbud som for eksempel depresjonsmestring, turgruppe og samtalegruppe
 • Oppfølging i en krisesituasjon

Hvis du trenger behandling for psykisk sykdom må du få henvisning til spesialisthelsetjenesten fra lege.

 

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt legevakten

 

Psykisk helse- og rustjeneste

Vårt team består av 8 ansatte med ulik tilnærming til rus- og psykiske helseutfordringer. Vi holder til på Bremsnes i lokalene til hjemmebaserte tjenester.

 

Oppfølgingsteam:

Vårt oppfølgingsteam består av psykiatriske sykepleiere, rusrådgiver og erfaringskonsulent.

Oppfølgingsteamet følger i hovedsak opp deg med langvarige rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Vi har videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid, og jobber ut ifra ulike sosiale- og terapeutiske tilnærminger til dine helseutfordringer. 

 

Kognitivt team:

Dette er et tilbud til deg med milde til moderate utfordringer i forhold til angst, depresjon, stress, søvnforstyrrelser eller belastninger som over tid gir deg utfordringer med din psykiske helse.

Vi har utdanning i kognitiv terapi, og bruker kognitive metoder for å gi deg gode redskap til å kunne få det bedre. Vi legger ofte opp til 6-8 samtaler, men vurderer dette etter behov.

 

Rusteam:

Rusteamet er en del av oppfølgingsteamet, og består av rusrådgiver og erfaringskonsulent. Vi følger opp personer med behov for støtte og hjelp knyttet til lettere eller mer alvorlig avhengighetsproblematikk. Vi bistår også opp mot behandling i spesialisthelsetjenesten, herunder poliklinisk- og døgnbehandling i institusjon.

Aktivitetstilbud

Mestringssenteret er et sosialt treffsted med tilbud om ulike aktiviteter som håndarbeid/ forming, samtalegrupper/ undervisning, fysisk aktivitet med faste turdager. Målsetting er å øke livskvalitet og motvirke isolasjon.

Mestringssenteret:

Mestringssenteret er en møteplass for alle. En plass man kan komme å snakke, le, spise eller være kreativ. Er du alene på dagtid, og ønsker å møte andre mennesker, kom gjerne hit!

Vi har tur-dager og arrangerer flere aktiviteter som klatring og padling om noen ønsker det. Om man bare vil komme innom på en kopp kaffe er man hjertelig velkommen til det.

Trenger du noen å snakke med, er vi tilgengelige. Mestringssenteret er en del av tilbudet vi har i psykisk helsetjeneste, Averøy.

 Vi har delt opp uken litt, og åpningstidene er som følger:

Mandag: Mestringssenteret Voksen (Fra cirka 40 år)

Tirsdag: Turdag for alle

Onsdag: Mestringssenteret UNG ( Fra 16-40 år)

Torsdag: Mestringssenteret Voksen

Fredag: Mestringssenteret Voksen og UNG

Krav til søker

 • du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp
   

Hva koster det?

Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.

Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe i tillegg.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Kontakt Tildelingsenheten