Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for mennesker i kriser, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og rusmiddelproblematikk.

Slik søker du om psykisk helsehjelp

For å få psykisk helsehjelp, må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen. Du kan ta kontakt selv, eller du kan henvises av lege eller andre instanser. Ved henvendelse tilbyr vi raskt hjelp i form av en vurderingssamtale/ førstegangssamtale.

Gå til søknadssiden

Hva får jeg av hjelp?

Oppfølging av personer med psykiske helseplager eller rusutfordringer gjennom Korona-perioden (PDF, 333 kB)

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbudene kan være:

  • Personlig oppfølging og samtaler
  • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • Individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • Støtte til bedring og mestring
  • Gruppetilbud som for eksempel depresjonsmestring, turgruppe og samtalegruppe
  • Oppfølging i en krisesituasjon

Hvis du trenger behandling for psykisk sykdom må du få henvisning til spesialisthelsetjenesten fra lege.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt legevakten.

Aktivitetstilbud

Mestringssenteret er et sosialt treffsted med tilbud om ulike aktiviteter som håndarbeid/ forming, samtalegrupper/ undervisning, fysisk aktivitet med faste turdager. Målsetting er å øke livskvalitet og motvirke isolasjon

Krav til søker

  • du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
  • du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp

 

Hva koster det?

Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.

Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe i tillegg.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Kontakt Tildelingsenheten

Kontaktinformasjon

Inger Morsund
Fagleder psykisk helse, leder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 901 57 892
Else Meek
Psykisk helsearbeider, nestleder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 902 94 703
Åshild Fatland
Psykisk helsearbeider
E-post
Telefon 902 76 471
Kristi Garte
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 902 82 824
Mestringssenteret
Telefon 907 08 254

Tidligere kjent som  "Solhatten"

Åpningstider

Kontoret er åpent hverdager fra 08:00 - 16:00

Åpningstider Mestringssenteret (tidl. "Solhatten") er:
Hverdager 09.00 – 15.00 (onsdager stengt)

Adresse

Gammelveien 15
6530 Averøy