Søk om plass på rusinstitusjon

Du kan søke om plass på rusinstitusjon i samarbeid med NAV-kontoret. Hvis du har behov for akuttplass må du kontakte legevakten

NAV-kontoret hjelper med bo- og institusjonstilbud for deg som har et rusproblem, eller som ønsker å komme deg ut av et rusmisbruk:

Akuttplasser

Korttidsplasser

Rehabiliteringsplasser

Omsorgsplasser

Slik søker du

Du må søke om plass på rusinstitusjonen i samarbeid med NAV-kontoret.

Hva får du?

Langtidsplass på rehabiliterings- eller omsorgsinstitusjon varer i tre måneder til ett år. Kan også forlenges.

Korttidsplass gjelder for opphold inntil tre måneder

Akutte plasser gjelder inntil 14 dager

Hvilket tilbud som passer for deg, må du finne ut av i samarbeid med NAV-kontoret.

Trenger du behandling for ditt rusmisbruk kan du be NAV-kontoret eller fastlegen din om en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

NAV har også samarbeid med psykisk helse  når det gjelder rusomsorg.