Bremsnes dagsenter

Dagsenteret har 16 dagplasser for hjemmeboende eldre. Tilbudet er åpent fire dager i uken: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 09.45 – 15.00, men har stengt i forbindelse med de store høytidene og en uke om sommeren.

Under dagoppholdet får brukerne servert to måltider, frokost og middag samt ettermiddagskaffe:
Frokost kl. 10.15
Middag kl. 13.00
Kaffe kl. 14.30

Hvilke tilbud får du?

  • Du får et aktivitets- og kulturtilbud.
  • Sosialt samvær og fysisk aktivitet.
  • Transport til og fra hjemmet.
  • Dagtilbudet kan gi avlastning for pårørende.

Vi tilpasser aktivitetene etter årstidene og interessene til de som er brukere av tilbudet.

Henvendelse om dagtilbud rettes muntlig eller skriftlig til Tildelingsenheten i Averøy.