Hestskjæret fyr

1. november 1879 ble Hestskjær fyr tent. Det skulle sikre trafikken som gikk over Hustadvika ytterligere. Fyret fikk et klippapparat som ble svært godt mottatt av de sjøfarende.

Utsatt beliggenhet
Allerede under byggingen av fyret fikk man føle de harde værforholdene på skjæret. Forholdene viste seg å være langt verre enn først antatt. I ruskevær slo sjøene mot tårnveggen med voldsom kraft. Det ble derfor besluttet å bygge tårnet 6 meter høyere.

Admiral von Otter
Hestskjæret var det første fyr utstyrt med et klippapparat som var konstruert av den svenske admiral von Otter. Skjærmingen av fyret ble godt mottatt av de seilende. Fyrlyset kunne nå utnyttes på en langt bedre måte enn tidligere.

Store skader i 1883
En orkanaktig storm på Hustadvika den 27. - 28. februar 1883 forårsaket store skader på fyret. Klippapparat og skjerm ble knust, rekkverk brukket og vann trengte inn i boligen og skadet møbler og proviant. Etter en midlertidig reparasjon ble fyret tent etter tre uker.

Sikringsarbeider
I 1893 bevilget myndighetene kr. 15.000,- til forstrekning av fyrbygningen. Man murte en utvendig halvsirkel av gråstein i sement fra grunnen og opp til lyktegalleriet. Naustet ble flyttet og bygd i betong.

Glødenett
I 1905 forsterket man fyrlyset ved installasjon av glødenett. Fyret ble i 1960 bygd om og elektrifisert. Det ble også bygget en fyrbygning i tre etasjer av betong. Hver av tjenestemennene hadde et soverom og et arbeidsrom, med felles kjøkken og bad.

Nytt fyrtårn
Samtidig ble det bygget nytt fyrtårn på toppen av den nye fyrbygningen. Dette rager syv meter over taket på fyrbygningen. Nettkraft til fyr og bolig kom nå via en lavspent kabel.
Stasjonen ble avfolket og automatisert i 1986.

Kilde: Kulturnett.no/Møre og Romsdal, Jan Aakvik