Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om økonomisk støtte. Prosjektene må komme inn under retningslinjer for kommunalt fond i Averøy, samt være i tråd med kommunale planer og strategier. Søknader blir behandlet fortløpende av næringsutvalget.

Kommunalt næringsfond er basert på kommunens egne avsatte midler og tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Retningslinjer for kommunalt næringsfond i Averøy (PDF, 159 kB)

Hvordan søker du?

Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

I tillegg til søknad, må budsjett for prosjektet vedlegges. Etter gjennom­føringen kreves rapport over bruk av midler før utbetaling av tilskuddet.

Hva skjer videre?

Det er næringsutvalget som behandler søknader om støtte til næringsutvikling.

Næringsutvalgets møtedatoer 2024: 7. mars, 13. juni, 5. september og 14. november. For å få din sak behandlet på ett av disse møtene må søknad sendes inn senest 14 dager før møtet. Om du er usikker på kvaliteten på søknaden anbefaler vi at du tar kontakt.