Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om økonomisk støtte. Prosjektene må komme inn under retningslinjer for kommunalt fond i Averøy, samt være i tråd med kommunale planer og strategier. Søknader blir behandlet fortløpende av næringsutvalget.

Kommunalt næringsfond er basert på kommunens egne avsatte midler og tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Retningslinjer for kommunalt næringsfond i Averøy (PDF, 225 kB)

Hvordan søker du?

Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

I tillegg til søknad, må budsjett for prosjektet vedlegges. Etter gjennom­føringen kreves rapport over bruk av midler før utbetaling av tilskuddet.

Hva skjer videre?

Det er næringsutvalget som behandler søknader om støtte til næringsutvikling.

Næringsutvalgets møtedatoer 2022: 17. mars, 2. juni, 8. september og 17. november. For å få din sak behandlet på ett av disse møtene må søknad sendes inn minst 14 dager før møtet.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Mobil 979 80 224

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy