Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 488 kB), kommunale planer og strategier. Søknader blir behandlet fortløpende av næringsutvalget.

Kommunalt næringsfond er basert på en tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hvordan søker du?

Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

I tillegg til søknad, må budsjett for prosjektet vedlegges. Etter gjennom­føringen kreves rapport over bruk av midler før utbetaling av tilskuddet.

Hva skjer videre?

Det er næringsutvalget som behandler søknader om støtte til næringsutvikling.

Næringsutvalgets møtedatoer 2022: 17. mars, 2. juni, 8. september og 17. november. For å få din sak behandlet på ett av disse møtene må søknad sendes inn minst 14 dager før møtet.

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141
Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Telefon 979 80 224
Mobil 979 80 224

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy