Næringsutvalget

Næringsutvalget består av 5 medlemmer og har følgende oppgaver og myndighet:

  •  Disponering av kommunens næringsfond.
  •  Behandler og innstiller i saker om kjøp/salg og utleie av næringsareal.
  •  Deltar i overordnet planarbeid.
  •  Representanter fra utvalget deltar i utvikling av næringsplan/næringsstrategi.
  • Representere Averøy kommune i næringspolitisk sammenheng i samråd med ordfører og rådmann.
Næringsutvalget 2019 - 2023
Navn Parti Mobil
Ann-Kristin Sørvik SP (leder) 95 18 11 11
Harald A. Kalvøy V (nestleder) 90 75 64 03
Tommy Vebenstad AP 92 03 10 35
Marit U. Utheim AP 46 44 87 80
Olav Gustad KrF 91 12 86 57