Næringsutvalget

Næringsutvalget består av 5 medlemmer og har følgende oppgaver og myndighet:

  •  Disponering av kommunens næringsfond.
  •  Behandler og innstiller i saker om kjøp/salg og utleie av næringsareal.
  •  Deltar i overordnet planarbeid.
  •  Representanter fra utvalget deltar i utvikling av næringsplan/næringsstrategi.
  • Representere Averøy kommune i næringspolitisk sammenheng i samråd med ordfører og rådmann.
Næringsutvalgets medlemmer 2015 - 2019 Kontaktinformasjon næringsutvalget
Navn Parti Mobil
Ann Helen Løvold V (leder) 95860641
Tommy Vebenstad Ap (nestleder) 92031035
Ellen Anne K Trodal Sp 46971070
Olav Gustad Krf 91128657
Sigmund Røeggen H 90548906