Næringsutvalget

Næringsutvalget består av 5 medlemmer og har følgende oppgaver og myndighet:

  •  Disponering av kommunens næringsfond.
  •  Behandler og innstiller i saker om kjøp/salg og utleie av næringsareal.
  •  Deltar i overordnet planarbeid.
  •  Representanter fra utvalget deltar i utvikling av næringsplan/næringsstrategi.
  • Representere Averøy kommune i næringspolitisk sammenheng i samråd med ordfører og rådmann.
Næringsutvalget 2019 - 2023 Kontaktinformasjon næringsutvalget
Næringsutvalget 2019 - 2023
Navn Parti Mobil
Ann-Kristin Sørvik Sp (leder)
Harald A. Kalvøy V (nestleder)
Tommy Vebenstad Ap (nestleder) 92031035
Marit U. Utheim Ap
Olav Gustad Krf

Kontaktinformasjon

Ann-Kristin Sørvik (Sp)
Leder næringsutvalget
Mobil 951 81 111
Kjetil Leirbekk
Assisterende rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 02
Mobil 482 81 141