Næringsutvalget

Næringsutvalget består av 5 medlemmer og har følgende oppgaver og myndighet:

  •  Disponering av kommunens næringsfond.
  •  Behandler og innstiller i saker om kjøp/salg og utleie av næringsareal.
  •  Deltar i overordnet planarbeid.
  •  Representanter fra utvalget deltar i utvikling av næringsplan/næringsstrategi.
  • Representere Averøy kommune i næringspolitisk sammenheng i samråd med ordfører og rådmann.
Næringsutvalget 2023 - 2027
Navn Parti Mobil
Roar Hoset Ansnes Ap (leder) 99 28 15 28
Johannes Ormset Ap 95 18 41 19
André Veiset H 47 71 96 44
Lisbeth Ingebrigtsen Ap (nestleder) 99 15 27 53
Tor Einar Råke Frp 95 74 45 24