Annen forurensning

Kommunen håndterer også andre typer forurensning etter Forurensningsloven. Avfallsplaner og utslippstillatelser for avløp fra hus og fritidsboliger håndteres av byggesaksbehandlere, for større avløp blir det fattet politiske vedtak.

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og kan gi pålegg om fjerning av avfall iht Forurensningslovens § 37 og §28. Dette gjelder f.eks bilvrak o.l. Utslipp og utslippstillatelser fra bedrifter og industri behandles av Fylkesmannen.

Lovverk og forskrift:

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy