Annen forurensning

Kommunen håndterer også andre typer forurensning etter Forurensningsloven. Avfallsplaner og utslippstillatelser for avløp fra hus og fritidsboliger håndteres av byggesaksbehandlere, for større avløp blir det fattet politiske vedtak.

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og kan gi pålegg om fjerning av avfall iht Forurensningslovens § 37 og §28. Dette gjelder f.eks bilvrak o.l. Utslipp og utslippstillatelser fra bedrifter og industri behandles av Fylkesmannen.

Lovverk og forskrift:

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy