Annen forurensning

Kommunen håndterer også andre typer forurensning etter Forurensningsloven. Avfallsplaner og utslippstillatelser for avløp fra hus og fritidsboliger håndteres av byggesaksbehandlere, for større avløp blir det fattet politiske vedtak.

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og kan gi pålegg om fjerning av avfall iht Forurensningslovens § 37 og §28. Dette gjelder f.eks bilvrak o.l. Utslipp og utslippstillatelser fra bedrifter og industri behandles av Fylkesmannen.

Lovverk og forskrift:

Artikkelliste