Hunder og båndtvang

Båndtvang for hunder i Averøy er fra og med 1.april til og med 20.august.

Det er ikke innført andre forskrifter for hundehold eller båndtvangbestemmelser i Averøy.

Det meste av lovverket om hunder og båndtvang er samlet i Lov om hundehold (Hundeloven).

Det er unntak fra båndtvangbestemmelsene bl.a. for hunder under aktiv tjeneste som:

  • dressert bufehund
  • ettersøkshund etter påkjørt, skadet eller sykt vilt
  • politi-, toll-, militær- og redningshund.

Ettersøkshunder som er i bruk for kommunen bruker et markeringsdekken med påskriften «Ettersøk» eller «Ettersøkshund».

Jakttrening av hunder er kun tillatt utenfor båndtvangstiden og forutsetter grunneiers tillatelse.

Dersom det ikke er lovlig trening av jakthund, vil slipp av hund som løper løs også utenfor båndtvangstiden, og som jager vilt, være brudd på §15 i Naturmangfoldloven der unødig jaging av viltlevende dyr skal unngås.

Iht Hundelovens § 4 kan hunder utenfor båndtvangstiden kun være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Forskrift om politivedtekt, Averøy kommune, Møre og Romsdal har i § 18-§ 21 bestemmelser om dyr, men ikke om hunder

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy