Innlandsfiske og fisketider

I Averøy er det flere vann og vassdrag. Som sjøørret-elv er det Bådalselva som er den viktigste.

Barn under 16 år kan i perioden 1.januar – 20.august, med visse unntak, fiske vederlagsfritt, dog innenfor vedtatte fisketider.

Miljødirektoratet har i  FOR 2012-05-10 nr 438: Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag fastsatt fisketider på laks og sjøørret.
 

For Averøy gjelder dette elvene: Bådalselva, Bae-elva, Steinsvikelva, Utheimselva og Aae-elva.

Lov og forskrift:

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy