Naturbase

I naturbasen kan du se data om natur og friluftsliv som Miljødirektoratet har registrert. Basen inneholder blant annet data om områder som er vernet, biologisk mangfold, arter som har spesiell betydning, kulturlandskap og viktige friluftsområder.

Les mer om Naturbase her

Artikkelliste