Naturbase

I naturbasen kan du se data om natur og friluftsliv som Miljødirektoratet har registrert. Basen inneholder blant annet data om områder som er vernet, biologisk mangfold, arter som har spesiell betydning, kulturlandskap og viktige friluftsområder.

Les mer om Naturbase her

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy