Vannscooter

Det er strenge regler for bruk av vannscooter i Norge. Disse inkluderer aktsom ferdsel, båtførerbevis og flytevest. Dersom vannscooteren kan oppnå en fart på mer enn 50 knop kreves høyhastighetsbevis.

Regler for bruk av vannscooter ligger på nettstedet regjeringen.no

Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere ha båtførerbevis.   

Det er ikke innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i Averøy kommune.

Fra 1.juni 2023 må alle som skal føre fritidsbåt (inkludert vannscooter) som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer, ha høyhastighetsbevis.

Artikkelliste