Bestilling av skogplanter

Bestilling av skogplanter skjer til Megarden planteskole på Halsa tlf 911 41 531

Kommunen tar også imot bestilling av skogplanter til Megarden planteskole og kan være behjelpelig med utkjøring av plantene. Frist for bestilling 15. april. Utkjøring av planter i månedsskiftet april/mai. Tlf 930 63937

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy