Bestilling av skogplanter

Bestilling av skogplanter skjer til Megarden planteskole på Halsa tlf 911 41 531

Det er lurt å være tidlig ute med bestillingen, da det kan være begrenset tilgang.
Utkjøring av planter i månedsskiftet april/mai. 

Artikkelliste