Bestilling av skogplanter

Bestilling av skogplanter skjer til Megarden planteskole på Halsa tlf 911 41 531

Det er lurt å være tidlig ute med bestillingen, da det kan være begrenset tilgang.
Utkjøring av planter i månedsskiftet april/mai. 

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy